keho 🖤 ruoka Mindful Body liikuntapalvelut psykofyysinen hyvinvointi & voimavaravalmennus TUNTO ajankohtaista / ryhmät

Liikuntapalvelut


Liikkeelle turvallisesti mutta tehokkaasti. Fysioterapeutin osaaminen näkyy liikunnassa etenkin silloin, jos taustalla on toimintakyvyn ongelmia, liikuntarajoitteita tai pitkään jatkunutta passiivisuutta, joka myös haastaa kehon toimivuuden.

Kysy sopivaa pakettia ohjelmille ja ohjauksille, luodaan yhdessä sisällöltään juuri sinun tarpeitasi vastaava setti! Tutun kuntosalin lisäksi mahdollisuuksia on monia. Usein liikuntatottumusten muuttaminen vaatii syvällisempää otetta muutosprosessin toteuttamiseen ja tämä kannattaa ottaa huomioon. Ota yhteyttä ja tule maksuttomalle kartoituskäynnille, niin katsotaan yhdessä, mikä sinulle on paras vaihtoehto. Kokonaisvaltaisella lähestymistavalla opetellaan yhdessä uusia liikuntatottumuksia juuri sinun tarpeitasi kuunnellen.


Huom! Kuntosaliohjelma sisältää aina ohjauksen sekä alkuhaastattelun. Yhteistyösopimus Harjavallassa naisten kuntoklubi Sovellen ja Porissa naisten kuntosali Ladie's Clubin kanssa. Muilla saleilla tarkistathan, voiko sinne tuoda ulkopuolisen ohjaajan.

keho 🖤 ruoka


Rakennetaan yhdessä myönteistä kehosuhdetta ja herätetään sisäinen motivaatio omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Valmennuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvästi terve suhde omaan kehoon ja ruokailutottumuksiin. Kaiken keskiössä on tapamme syödä ja etsimme yhdessä vastauksia kysymyksiin mitä syömme, kuinka syömme ja miksi syömme. Pienin askelin etenemme kohti terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota, joka tavoitteena kulkee käsi kädessä itsensä hyväksymisen kanssa.

Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka koet haasteita painonhallinnan kanssa. Sinulle, jolla on haastava suhde ruokaan ja omaan kehoon. Sinulle, joka et tiedä, mitä pitäisi syödä ja koska pitäisi syödä. Sinulle, joka ehkä tiedätkin nämä asiat, mutta motivaatiota tai voimavaroja muutoksen toteuttamiseksi ei ole. Sinulle, joka haluat rakentaa vankan pohjan oman hyvinvointisi tueksi.

Yksilövalmennus: keho 🖤 ruoka -valmennus sisältää 8 henkilökohtaista tunnin ohjaustapaamista + alkuhaastattelun jaettuna kolmen kuukauden ajanjaksolle. Tiiviillä yhteydenpidolla varmistamme yhdessä sinulle jatkuvan tuen ja omien tavoitteiden saavuttamisen. 329e

Mindful Body®


Mistä on kyse?

Mindful Body on konsepti, joka perustuu ajatukseen siitä, että kaikki mitä tapahtuu mielessä, tapahtuu myös fyysisenä reaktiona ja kokemuksena kehossa. Mindful Body sitoo nämä molemmat puolet yhteen kaikessa tekemisessä mahdollistaen kokonaisvaltaisen rentoutumisen niin kehon kuin mielenkin tasolla.

Mindful Bodyn liikkeet perustuvat joogaan, pilatekseen, fasciaharjoitteluun ja syvävenyttelyyn. Konsepti itsessään koostuu 12 eri osasta, jossa jokainen osa käsittelee yhtä kehonosaa erilaisella psykologisella teemalla. Yhdellä tunnilla käsitellään aina yhtä näistä. Tunnilla ollaan oman kehon ehdoilla, itseään kuunnellen. Silmien sulkeminen on suuressa roolissa, sillä näköaistin ollessa pois käytöstä tuntoaisti korostuu ja on helpompi kääntää ajatukset itseensä sekä omaan kehoon.

Fyysisesti Mindful Body huoltaa kehoa parantaen mm. liikkuvuutta ja kehonhallintaa, kokonaisvaltaisemmin ajateltuna sen avulla voi purkaa stressiä, käsitellä tunteita ja löytää itsestä aivan uusia puolia. On itsestä kiinni, haluaako pitää tunnin kehonhuoltona vai avoimin mielin päästää teeman niin sanotusti ihon alle.

Mindful Body® on mahdollista tehdä hyvin esteettömästi liikuntarajoitteet huomioiden. Sopii hyvin kehon tai mielen kuntoutujille, yhdistyksille tai esimerkiksi osaksi tyhy-toimintaa. Olethan yhteydessä juuri sinun toiveistasi ja tarpeistasi!

Syyskaudella 2019 Porissa alkavista tunneista on tulossa tietoa loppukesästä!


Psykofyysinen hyvinvointi & voimavaravalmennus


Psykofyysinen hyvinvointi

Ihminen muodostuu monesta tekijästä – jokainen meistä on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Keho, mieli ja ympäristö muodostavat toimintamme, oman elämämme ja minuuden pohjan.

Psykofyysinen hyvinvointi pohjautuu kehon ja mielen yhteyteen, vaikka painoarvoa annetaan paljon myös sosiaaliselle puolelle. Kaikki ajatukset, kokemukset ja tunteet vaikuttavat kehoon. Negatiiviset tunteet ja kokemukset voivat aiheuttaa esimerkiksi hengittämisen vaikeutta, asennon muutoksia tai levottomuutta. Kuten mieli vaikuttaa kehoon, voi keho vaikuttaa myös mieleen. Kehollisia reaktioita työstämällä voidaan harjoitella esimerkiksi tunteidenhallintaa.

Yhtälailla suuret positiiviset kokemukset näkyvät kehossamme esimerkiksi energisyytenä tai levollinen mieli rauhoittaa myös kehoa. Mielen ollessa levoton tai stressaantunut, voidaan hengitystä ja liikettä yhdistämällä rauhoittaa keho ja sen kautta myös ajatukset asettuvat paikoilleen. Tästä hyvänä esimerkkinä Mindful Body-tunti, jolla moni asiakas on saavuttanut aivan uudenlaisen rentoutumisen tilan.

Kaikki tekijät huomioimalla pystymme yhdessä luomaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka vahvistavat hyvinvointia viemättä voimavaroja miltään muulta alueelta. Yleisemmällä tasolla ajateltuna yhteen asiaan ei voi panostaa 110 prosenttisesti ilman, että joutuu tinkimään jostakin muualta. Usein myös erilaiset elämäntapamuutokset eivät ota huomioon ihmistä kokonaisuutena. Tähän pohjautuu keho 🖤 ruoka -valmennus, jossa ruokailutottumukset ja itsensä hyväksymiseen johdatteleva kehopositiivisuus kulkevat käsi kädessä.

Mikäli tuntuu, että voisit hyötyä psykofyysisestä näkökulmasta oman hyvinvointisi tukena, ota rohkeasti yhteyttä. Toteutan myös pyynnöstä erilaisia tyhy-paketteja, workshoppeja, teemailtoja ja ryhmiä, joten älä epäröi kysyä, mikäli kiinnostuksesi heräsi. Voit aina varata ajan maksuttomalle keskustelutuokiolle, jossa kartoitetaan tilannetta ja tarpeita yhdessä.

Yksilöohjaus: 56e / 60min
Muut ohjaukset sopimuksen mukaanPsykofyysinen voimavaravalmennus

Psykofyysinen voimavaravalmennus on kokonaisuus, jossa tarkastellaan ja vahvistetaan omia voimavaroja monipuolisesti eri näkökulmista. Valmennuksessa käytetään laajasti menetelmiä, joissa yhdistyvät ihmisen sosiaalinen, psyykkinen sekä fyysinen puoli. Sisältö suunnataan aina kohderyhmän mukaan, mutta keskiössä on fyysisen ja psyykkisen itsetuntemuksen vahvistaminen lempeällä otteella. Itsetuntemuksen kasvaessa on helpompi havainnoida omia piirteitä, joiden vahvistaminen tuo positiivisuutta arkeen. Kehollinen itseilmaisu ja psykofyysinen tunnetyöskentely auttavat kehittämään niitä ominaisuuksia, tottumuksia tai asioita, jotka tällä hetkellä tuovat haasteita elämään.

Voimavaravalmennus voidaan räätälöidä niin työelämään kuin kuntoutukseenkin sopivaksi. Stressinhallinta, rentoutuminen, tunteidenkäsittely haastavassa työnkuvassa ja sosiaalinen ympäristö ovat tyypillisiä teemoja työhyvinvoinnin saralla. Kuntoutujilla valmennuksen tavoitteena voi olla muutos voimaantumiseen, itsensä hyväksymiseen ja aktiivisemman roolin ottamiseen omassa elämässä. Keskeisiä lähtökohtia tälle voi olla esimerkiksi toiveikkuus ja omat oivallukset, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen kehityksen. Kielteisten tunteiden hallitseminen ja käsittely on vahva teema kaikissa valmennuksissa.

Taustalla näkyy vaikutteita sekä Somebody® -menetelmästä että Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennus -kokonaisuudesta. Lisätukena käytetään psykofyysisen fysioterapian osaamista, jossa sisäistä motivaatiota, itsetuntemusta ja myönteistä minäkäsitystä kehitetään kehollisilla harjoituksilla. Käytössä on kokemuksellinen oppiminen, jossa harjoitusten kautta voi oppia enemmän itsestään, omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä. Omien voimavarojen tunnistamisen, vahvistamisen ja käyttöönoton kautta voidaan lisätä hyvinvointia sen kaikilla osa-alueilla.

Valmennus on parhaimmillaan pitkälle aikavälille jaksotettuna, mutta on mahdollista toteuttaa myös esimerkiksi teemapäiviä. Ota yhteyttä, niin luodaan juuri teille parhaiten sopiva kokonaisuus.

TUNTO on yhden naisen yritys, jonka taustalla on ajatus inhimillisemmästä suhtautumisesta omaan hyvinvointiin. Se ei ole hurjia voimavarat haastavia muutoksia, tiukkoja ruokavalioita, kovia treenejä, rentoutumisen ja palautumisen suorittamista tai työhyvinvoinnin saralla vain fyysistä ergonomiaa. Inhimillinen hyvinvointi on ihmisen kohtaamista ympäröivä elämä ja sen tuomat haasteet huomioiden.

Omana ydinajatuksena on ihmisen havainnointi fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena. Kaikki ajatukset, kokemukset ja tunteet vaikuttavat kehoon. Yhtälailla keho ja keholliset tapahtumat vaikuttavat mieleen. Jokaiselta meistä löytyy näitä kokemuksia, vaikka niitä ei ehkä ole tarkemmin ajatellutkaan.

Olet saattanut huomata, miten stressi on aiheuttanut fyysisiä oireita, miten ahdistus on tuntunut hengittämisen vaikeutena tai miten olo on jatkuvasti levoton ilman selkeää syytä siihen. Olet ehkä saattanut huomata, miten elämäntapamuutokset eivät toimi, koska oma jaksaminen kehon tai mielen näkökulmasta ei riitä.

Kummatkin tekijät huomioimalla pystymme yhdessä luomaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka vahvistavat hyvinvointia viemättä voimavaroja miltään muulta alueelta. Usein tässä havainnoidaan myös ihmisen sosiaalista puolta, sillä jokainen meistä on ja elää osana omaa ympäristöään.

Mikäli kiinnostus heräsi, vielä ei ole aika tehdä suuria päätöksiä. Ota yhteyttä, tule rauhassa mun kanssa juomaan kuppi teetä tai kahvia ja mietitään yhdessä, miten lähdetään vahvistamaan sinun hyvinvointiasi. Ja ei, tästä kupista ja yhteisestä hetkestä ei tule laskua perässä.

- Veera -


Veera Gustafsson
Fysioterapeutti, Somebody- ja Mindful Body-ohjaaja, Voimavaravalmentaja, FasciaYoga-ohjaaja

Y-tunnus: 2914808-4

AjankohtaistaSyyskaudella 2019 Porissa alkavista ryhmistä ja tapahtumista on tulossa tietoa loppukesästä!